OneStat

Inclusief gratis customer support.

Wij bieden gratis customer support en proberen u zo goed als mogelijk is te helpen.

D. Commerce en Conversie script implementatie


OneStat AdWorks, eBusiness, Platinum en Enterprise hebben de mogelijkheid om de omzet van uw online business, klanten gedrag en conversies van online marketing campagnes te meten. In deze online help secties beschrijven wij de implementatie van het commerce script en hoe u uw online marketing campagnes kunt meten.

Korte uitleg van het concept
Campagne meten
Conversie meten
Commerce meten
Account opties en custom velden
Klik in / uit links instellen

Commerce en Advertentie script implementatie - Korte uitleg van het concept


Bezoeker

Een bezoeker is iemand die uw website bezoekt. Bezoekers worden gemeten op basis van IP adres en een unieke cookie op hun systeem. Vanwege privacy redenen wordt geen persoonlijke informatie bewaard bij OneStat. Alle bezoekers zijn anoniem. Als een cookie geweigerd wordt kijken wij ook naar de browser string en IP adres.

Unieke bezoeker

Een unieke bezoeker is het aantal individuen die uw website bezoeken gedurende een bepaalde periode. Het aantal unieke bezoekers hangt af van de geselecteerde periode. OneStat meet:

Uurlijkse unieke bezoekers
Dagelijkse unieke bezoekers
Wekelijkse unieke bezoekers
Maandelijkse unieke bezoekers
Jaarlijkse unieke bezoekers

Een voorbeeld: neem aan dat een bezoeker voor de eerste keer op 31 juli komt en daarna 2 keren op 20 augustus om 10 uur en 5 uur. De bezoeker wordt dan getelt twee keer als een jaarlijkse unieke bezoeker. Een keer als maandelijkse unieke bezoeker voor juli en voor augustus. In augustus is de bezoeker als een dagelijkse unieke bezoeker getelt en 2 keer als een unieke uurlijkse bezoeker.

Als gevolg van dit meetsysteem is het aantal unieke uurlijkse bezoekers per definitie hoger dan het aantal unieke dagelijkse bezoekers. Voor de andere tijdsperiode geldt hetzelfde uiteraard.

Pageview

Een pageview wordt gemeten iedere keer als een pagina van uw website bekeken wordt. Om pageviews te meten is het noodzakelijk dat het OneStat op de pagina staat die u wilt meten van uw website.

Bezoek

Een bezoek wordt soms ook genoemd als een sessie. Een bezoek wordt gemeten iedere keer als een bezoeker naar uw website gaat en terugkeert na een bepaalde periode. Deze periode is standaard dertig minuten. In de instellingen kunt u deze periode instellen.

OneStat script code

Het OneStat script is een klein stuk HTML en javascript dat u in de pagina’s van uw website moet plakken om uw bezoekers te meten. U kunt het OneStat script ophalen bij de instellingen als u ingelogd bent. U kunt kiezen om het generieke script te plakken op alle pagina’s of om via de script manager een script te maken voor een specifieke pagina. Om commerce en conversies te meten dient u het OneStat script aan te passen voor de specifieke pagina en aktie.

Commerce action

Een commerce aktie is een specifieke aktie die een bezoeker uitvoert op uw website zoals bijv.b. inschrijven voor een nieuwsbrief of een produkt aankomen. U kunt deze transactie meten door het commerce script te implementeren voor deze specifieke pagina en de commerce akties te bepalen in de instellingen als u ingelogd bent.

Commerce en Advertentie script implementatie - Campagne meten

Met campagnes meten kunt gemakkelijk bezoekers meten naar uw site worden gestuurt via online marketing campagnes. U kunt campagnes meten van organische en betaalde zoekopdrachten, banners, betaalde links etc. De methode die wij gebruiken om uw online campagnes te meten is om een extra URL-parameter toe te voegen aan uw advertentie link. De extra URL-parameter moet de naam ?osadcampaign? bevatten. De OneStat script detecteert deze extra URL-parameter en zal het bezoek van de desbetreffende online campagne meten.

Een voorbeeld om bezoekers te meten via een Google Adwords campagne dan gebruikt u de volgende URL

http://www.mywebsite.com/advertising.html?osadcampaign=google

Wanneer de bezoeker klikt op deze URL dan wordt de bezoeker redirected naar de URL http://www.mywebsite.com.advertising.html pagina. Het OneStat systeem detecteert dan de extra URL-parameter osadcampaign and onthoudt dat dit bezoek via de Google Adwords campagne is gekomen.

In de OneStat instellingen moet u een campagne defineren die overeenkomst met de URL-parameters. In het voorbeeld hierboven moet in in de campagne identificatie de waarde instellen op ?Google?.

Stap voor stap implementatie
Stap 1: Voeg uw campagnes toe
Login, klik op instellingen in de bovenste balk en ga naar campagne manager. Klik op campagne toevoegen om een nieuwe campagne toe te voegen.

In dit scherm kunt u de volgende velden toevoegen:

Campagne Identificatie
Dit is het woord dat overeen moet komen met de ?osadcampaign' url-parameter voor deze campagne.

Omschrijving
De omschrijving wordt getoond in de diverse rapportages.

Prijs methode
Selecteer de prijs methode die van toepassing is voor deze campagne. U kunt kiezen uit:

- Geen: geen kosten worden berekent
- Per klik: kosten worden berekent op basis van per klik. In het veld vult u de prijs per klik in
- Per periode: kosten worden berekent op basis van een bepaalde periode. U kunt selecteren als periode dag, week, maand, kwartaal of jaar. Vul in het veld de prijs voor deze periode in
- Per datum traject: kosten worden berekent op basis van een specifieke tijdperiode. U kunt de begin periode en eind periode selecteren en vul het bedrag in voor de gehele periode.

Prijs
De prijs van de campagne. Dit is de basis die gebruikt wordt om de kosten te berekenen. In het voorbeeld hierboven is het 0,25 per klik.

Stap 2: Pas uw target URLs aan
Pas de target URLs aan in het advertentie systeem en voeg de extra parameter ?osadcampaign?= aan. Controleer voor de zekerheid of de identificatie klopt met wat u heeft ingevuld in ons systeem. U hoeft de URLs van de pagina's niet zelf aanpassen zodat deze aan al uw bezoekers getoond worden alleen in het advertentie systeem dus bijv.b. Google Adwords.

Commerce en Advertentie script implementatie - Conversie meten

Conversie meten is het meten van specifiek gedrag van uw bezoekers dat leidt tot een specifieke aktie or transaktie zoals het inschrijven op een nieuwsbrief of een product aankopen. Met OneStat kunt u uw eigen akties defineren waarvan u de conversie wilt weten. Met het aanpassen van het OneStat script kunt u pagina’s bepalen die volgens u overeenkomen met een specifieke aktie. Bijv.b. de order bevestiging pagina van een produkt aankoop.

Het meten van conversies is niet alleen beperkt tot het meten van online verkopen. U kunt conversie meten ook gebruiken om alle akties die belangrijk voor uw website zijn. Een aantal voorbeelden:

- inschrijven op een nieuwsbrief
- aanvragen van een proefversie van een produkt
- een verzoek om meer informatie
- verkoop van een produkt
- downloaden van een artikel

Met conversie metingen meet het OneStat systeem ook extra informatie over uw website bezoekers. Gedetailleerde informatie van het EERSTE bezoek van een bezoeker (begin pagina, referrering URL, domein, zoekmachine, zoekzin, land en locatie) worden opgeslagen. Met OneStat is het mogelijk om diverse rapportages te selecteren op basis van een aktie en van het eerste bezoek bijvoorbeeld welke zoekzin een bezoeker gebruikte om uw website te vinden voor het eerste bezoek. Bij het eerste bezoek wordt door OneStat een uniek cookie met bezoeker ID op het systeem van de bezoeker geplaatst om het gedrag te volgen.

Stap voor stap implementatie

Stap 1: Activeer de Commerce module
Om de extra bezoek gegevens te meten oet u de Commerce module activeren voor uw account. Login, klik op instellingen en selecteer wijzig account opties. De volgende stap is om bij ecommerce opties de ecommerce module actief te zetten. Voor OneStat Adworks en eBusiness is de commerce module automatisch geactiveert.

Stap 2: Defineer uw campagnes
Om conversies te meten moet u inloggen, klik op instellingen en selecteer campagne manager. Voeg een campagne toe zoals eerder beschreven en voeg de URL-parameter osadcampaign= met de identificatie aan uw target URLs.

Stap 3: Defineer uw acties
Login, klik op instellingen om de acties in te stellen die u wilt meten. Klik op ecommerce manager en klik op toevoegen ecommerce aktie om een nieuwe aktie toe te voegen.

Nadat u een aktie gedefineert heeft, deelt het system automatisch een uniek aktie nummer uit voor uw nieuwe aktie. Dit aktie nummer moet overeenkomen met het osp_ACTION variable in het OneStat script op de pagina's die overeenkomen met de aktie.

In het aktie veld kunt u het volgende invullen:

Omschrijving. Deze omschrijving wordt getoond in de diverse rapportages.

Klant indentificator
Deze box kunt u aanvinken als deze aktie een klant aangeeft op uw website. Deze waarde wordt gebruikt in de klanten rapportages om uw klanten te scheiden van geen klanten. In een situatie waar u 2 akties heeft (proberen en uiteindelijke bestelling) kunt u ervoor kiezen om de klant indentificator aan te vinden bij de uiteindelijke bestelling en niet bij proberen.

Scenario en scenario stap
Gebruik het scenario veld o meerdere akties te combineren. Bijvoorbeeld als u een sales traject heeft zoals proefversie, aanbieding en bestelling kunt u de scenario namen toevoegen aan de aktie. De scenario stap veld bepaald dan de positie in uw sales scenario. Gebaseerd op scenario en scenario stappen is het mogelijk om de conversie ratio's stap voor stap te bekijken. In dit voorbeeld de conversie van lead naar aanbieding en van aanbieding naar bestelling. U kunt meerdere scenario's defineren voor uw account.

Stap 4: Aanpassen van het OneStat script
Bepaal eerst de pagina's van uw website waar de aktie plaatsvind. Op deze pagina's moet u het Onestat script aanpassen incl. de Action variabele. Dit kan gedaan worden in de volgende stappen:

Vraag het nieuwste OneStat script op door in te loggen, klik op instellingen en ophalen script. Kopieer en plak dit scirpt in de HTML pagina van uw website. Plak het script direct achter de <body> tag of net voor de <body> tag.

De osp_ACTION variabele bevat het aktie nummer van die aktie. Laat deze overeenkomen met wat u in de commerce manager heeft ingestelt voor aktie nummers. De osp_ACTION variabele is vereist voor het meten van akties. Bijvoorbeeld:

var osp_ACTION = “1”;

Commerce en Advertentie script implementatie - Commerce meten

Commerce meten is een uitbreiding op de conversie meting functionaliteiten zoals beschreven in de vorige sectie conversie meten. Met commerce meten kunt u de metingen uitbreiden met extra opties zoals:

Transactie ID
De unieke transactie ID kunt u toekennen aan een bepaalde aktie. De transactie ID can een uniek order nummer dat de back office van uw website genereert.

Product-code
De productcode van de aktie.

Product-groep
De productgroep van de aktie.

Transactie bedrag
Het transactiebedrag van de aktie.

Stap voor stap implementatie

Stap 1: Activeer de Commerce module
Om de extra bezoek gegevens te meten oet u de Commerce module activeren voor uw account. Login, klik op instellingen en selecteer wijzig account opties. De volgende stap is om bij ecommerce opties de ecommerce module actief te zetten. Voor OneStat Adworks en eBusiness is de commerce module automatisch geactiveert.

Stap 2: Defineer uw campagnes
Om conversies te meten moet u inloggen, klik op instellingen en selecteer campagne manager. Voeg een campagne toe zoals eerder beschreven en voeg de URL-parameter osadcampaign= met de identificatie aan uw target URLs. Het gehele proces is eerder beschreven bij conversie meting.

Stap 3: Defineer uw acties
Login, klik op instellingen om de acties in te stellen die u wilt meten. Klik op ecommerce manager en klik op toevoegen ecommerce aktie om een nieuwe aktie toe te voegen.

Nadat u een aktie gedefineert heeft, deelt het system automatisch een uniek aktie nummer uit voor uw nieuwe aktie. Dit aktie nummer moet overeenkomen met het osp_ACTION variable in het OneStat script op de pagina's die overeenkomen met de aktie.

In het aktie veld kunt u het volgende invullen:

Omschrijving. Deze omschrijving wordt getoond in de diverse rapportages.

Klant indentificator
Deze box kunt u aanvinken als deze aktie een klant aangeeft op uw website. Deze waarde wordt gebruikt in de klanten rapportages om uw klanten te scheiden van geen klanten. In een situatie waar u 2 akties heeft (proberen en uiteindelijke bestelling) kunt u ervoor kiezen om de klant indentificator aan te vinden bij de uiteindelijke bestelling en niet bij proberen.

Scenario en scenario stap
Gebruik het scenario veld o meerdere akties te combineren. Bijvoorbeeld als u een sales traject heeft zoals proefversie, aanbieding en bestelling kunt u de scenario namen toevoegen aan de aktie. De scenario stap veld bepaald dan de positie in uw sales scenario. Gebaseerd op scenario en scenario stappen is het mogelijk om de conversie ratio's stap voor stap te bekijken. In dit voorbeeld de conversie van lead naar aanbieding en van aanbieding naar bestelling. U kunt meerdere scenario's defineren voor uw account.

Stap 4: Aanpassen van het OneStat script
Bepaal eerst de pagina's van uw website waar de aktie plaatsvind. Op deze pagina's moet u het Onestat script aanpassen incl. de Action variabele. Dit kan gedaan worden in de volgende stappen:

Vraag het nieuwste OneStat script op door in te loggen, klik op instellingen en ophalen script. Kopieer en plak dit scirpt in de HTML pagina van uw website. Plak het script direct achter de <body> tag of net voor de <body> tag.

De osp_ACTION variabele bevat het aktie nummer van die aktie. Laat deze overeenkomen met wat u in de commerce manager heeft ingestelt voor aktie nummers. De osp_ACTION variabele is vereist voor het meten van akties.

Pas in het commerce script de variabelen aan die bij deze aktie horen. De volgende commerce variabelen kunnen aangepast worden:

Script Variabelen

Omschrijving

osp_ACTION

De osp_ACTION variabele bevat het aktie nummer van de commerce aktie gedefineerd in de commerce manager. De osp_ACTION variabele is vereist voor het meten van commerce akties.

osp_TRANSACTION

De osp_TRANSACTION variabele staat voor het transactie ID die u meegeeft aan de commerce aktie. U kunt bijvoorbeeld een bestelnummer of factuurnummer meegeven als transactie ID. De transactie ID is een optie en hoeft niet gebruikt te worden. Als u deze niet wilt gebruiken laat het dan leeg.

osp_AMOUNT

De osp_AMOUNT variabele staat voor het bedrag van de transactie. Deze variabele kan als extra optie worden gebruikt. Als u het niet wilt gebruiken laat het dan leeg. Het bedrag moet nummeriek zijn met decimale verdeling zonder een valuta symbool. De valuta kan geselecteert worden in de instellen en selecteer wijzig account opties.

osp_PRODUCTCODE

De osp_PRODUCTCODE variabele staat voor de productcode van de transactie. Deze variabele is een optie, als u deze niet wilt gebruiken laat het dan leeg. De productcode kan een combinatie zijn van letters of getallen.

osp_PRODUCTGROUP

De osp_PRODUCTGROUP variabele staat voor productgroep van de transactie. Deze variabele is een optie, als u deze niet wilt gebruiken laat het dan leeg. De productgroep kan een combinatie zijn van letters of getallen.


Het volgende voorbeeld bevat een transactie met een transactie ID van 67001, een bedrag van 195,90, een productcode van ‘SONYDSC-P72’ en als productgroep ‘DIGITAL CAMERAS’

var osp_ACTION = ?1?;
var osp_TRANSACTION = ?67001?;
var osp_AMOUNT = ?195.90?;
var osp_PRODUCTCODE = ?SONYDSC-P72?;
var osp_PRODUCTGROUP = ?DIGITAL CAMERAS?;

Commerce en Advertentie script implementatie - Account opties en custom velden

Als u ingelogt bent kunt u in de instellingen diverse specifieke instellingen aanpassen voor de advertentie en commerce module. Om deze aan te passen ga naar wijzig account opties.  De volgende opties kunnen worden geselecteert nadat u de e-commerce module actief aangevinkt heeft:

Valuta symbool
De commerce module heeft de mogelijkheid om het bedrag te meten van de transactie. Selecteer de valuta dat bij het land hoort.

Bezoek Timeout
De commerce en advertentie module meet gedetailleerde informatie over het eerste bezoek van een bezoeker (bijvoorbeeld de eerste zoekmachine en zoekzin die een bezoeker gebruikt heeft om de website te vinden). De bezoeker timeout bepaalt de periode waarover de gedetaileerde informatie wordt onthouden. Als een bezoeker uw website niet bezoekt binnen de bezoek timeout dan wordt het volgende bezoek beschouwd als een eerste bezoek en zijn de vorige gegevens hieraan niet gekoppelt. De standaard bezoek timeout is als 30 dagen ingestelt.

Commerce en Advertentie script implementatie - Klik in / uit links instellen

OneStat Platinum en Enterprise meten klik in en uit links, banners en banner campagnes. Om campagnes te meten raden wij u de eerder beschreven osadcampaign=identificatie aan omdat deze ook conversies meet. Tegenwoordig worden klik in en uit vooral gebruikt om te meten op welke links of banners men op de eigen website klikt of om downloads te meten zoals pdf bestanden.

Een klik in is van een andere website naar uw eigen website. Een klik uit is van uw website naar uw eigen of andere website.

1. Login en klik op instellingen
2. Selecteer klik in / uit links
3. Selecteer welke klik u wilt gebruiken
4. Vul in de naam die u aan de link wilt meegeven
5. Vul de omschrijving in
6. Vul in de landings URL. Dit is de URL waar de bezoekers heengestuurt worden
7. Klik op Ok
8. Ga weer naar de instellingen en selecteer klik in / uit link.
9. Hier staat de omschrijving die u eerder heeft meegegeven. Selecteer wijzigen

Hier kunt u 5 codes selecteren:
De URL zelf
URL in een teksttlink
URL in een plaatjes link
Gebruik deze URL om in statusbalk te verbergen
Gebruik deze URL om in een statusbalk te verbergen in een plaatjes link

De meest gebruikte is de eerste optie. Deze kunt u ook testen of het goed werkt door te plakken in de browser venster en op enter te klikken. Als het goed is wordt u geredirect naar de juiste landingspagina en ziet u in de rapportages als klik verschijnen. Let wel op als u IP adres geblokkeert is ziet u geen extra klik. U moet dan even tijdelijk de ip adres blokkade opheffen.

OneStat Platinum en Enterprise meten ook banner klik in en uit. Dit gaat op dezelfde manier maar dan moet u bij instellingen selecteren beheren banners. Deze banners kunt u dan ook nog aan een campagne toevoegen. Echter om banners te meten raden wij u aan om de eerdere osadcampaign=identificatie methode te gebruiken aangezien wij dan ook conversies meegeven.

U kunt ook dynamische parameters generen voor de OneStat link URLs. U kunt deze functionaliteit gebruiken via server-side script om de door OneStat bepaalde links aan te passen. Als u de eerder genoemde stappen heeft gedaan dan krijgt u net zoiets als het volgende voorbeeld:

OneStat Account: 175000
Click-out Link: My Click Out Link
Target URL: http://www.clickout.com
Link URL: http://stat.onestat.com/asp/link.aspx?sid=175000&linkid=1

Als u de Link URL in uw website plaatst en een bezoeker klikt op deze hyperlink dan telt OneStat dit al seen klik uit voor deze specifieke link. In het voorbeeld hierboven wordt de bezoeker geredirect naar http://www.clickout.com.

In bepaalde situaties heeft u een dynamische link URL nodig. Een dynamische link URL is een URL dat is uitgebreid in runtime met een server-side script zoals ASP, PHP, JSP of CGI.

Als u extra parameters toevoegt aan de link URL de inhoud van deze extra parameters worden dan toegevoegd aan de target URL. In ons voorbeeld hebben wij de waarde”myparam=123” toegevoegd aan de link URL.

De nieuwe URL link is:

http://stat.onestat.com/asp/link.aspx?sid=175000&linkid=1&myparam=123

Als de bezoeker op de hyperlink klinkt wordt hij door gelinkt naar:

http://www.clickout.com?myparam=123

Onderstaande is een voorbeeld van het meegeven van meerdere parameters aan een URL link:

param1=one&param2=two

De nieuwe link URL is:

http://stat.onestat.com/asp/link.aspx?sid=175000&linkid=1&param1=one&param2=two

Als de bezoeker klikt op de hyperlink wordt hij door gelinkt naar:

http://www.clickout.com?param1=one&param2=two