OneStat

Inclusief gratis customer support.

Wij bieden gratis customer support en proberen u zo goed als mogelijk is te helpen.

C. Script implementatie


Om te beginnen met het meten van uw website dient u een klein javascript in uw HTML pagina te implementeren in de pagina’s die u wilt meten. Als u gebruik maakt van frames, dan dient u het script te implemteren in de content pagina. Dit is het frame dat iedere keer verandert. Het OneStat script kan op verschillende manieren geïmplementeerd worden. U kunt het script implementeren via de script manager, door te plakken in iedere pagina of het script genereren via server side scripting. Via deze support pagina’s beschrijven wij de verschillende mogelijkheiden. OneStat meet zowel de URL als de titel van de pagina.

Implementatie van het OneStat generieke script
In welke situaties dienst het OneStat script aangepast te worden
Hoe het OneStat script de pagina URL of titel vaststelt
OneStat script manager
Hoe het OneStat script aan te passen en eigen naam mee te geven
Meten van directories
Implementatie van OneStat script via server-side scripting
Problemen met editors zoals Frontapage en Dreamweaver

Script implementatie - Implementatie van het OneStat generieke script

U heeft het OneStat script ontvangen als attachment in de aanvraag bevestigings email. Als u deze niet ontvangen heeft kunt het opvragen als u ingelogt bent bij de instellingen en selecteer opvragen script. Dit is het standaard generieke script en dient u te implementeren onaangepast in iedere pagina door het te plakken. Opmerking: dit script heeft geen naam. Gebruik dit script als u de URL of titel wilt meten van uw HTML pagina’s. OneStat meet dan automatisch de pagina URL of titel van de pagina. Door te gaan naar het rapport meest bezochte pagina’s kunt u exact zien welke pagina’s gemeten worden.

1. Plak het script in iedere pagina.
2. Selecteer het script met de muis.
3. Klik Ctrl-c of met de rechter muisknop copy om het script te copieren.
4. Open iedere pagina die u wilt meten en klik plakken met de rechtermuis knop of klik Ctrl-v om het script te plakken na de eerste <body> tag en voor de laatste </body> tag in de HTML pagina's. De beste plek om het script te plakken is juist voor de laatste </body> tag.
5. Upload uw pagina's naar de server via een ftp programma.

Opmerking: Sommige HTML editors zoals Frontpage en Dreamweaver kunnen het OneStat script veranderen of stukken delen zodat het niet bruikbaar is. Daarom adviseren wij u om Notepad te gebruiken, gratis in iedere Windows versie onder accessiores.

Script implementatie - In welke situaties dienst het OneStat script aangepast te worden

In een aantal gevallen is het raadzaam om niet het standaard script te implementeren maar deze aan te passen. Het volgende overzicht geeft weer wanneer dit nodig is:

1. Wanneer men gebruik maakt van een content management systeem of pagina's vanuit een database gegenereerd worden die dezelfde URL publiceert om verschillende pagina's te publiceren met verschillende content. In deze situatie zullen alle pagina's als dezelfde URL worden weergegeven en is het niet mogelijk om het bezoekgedrag te analyseren.

2. Wanneer een content manager een cryptisch en moeilijk te analyseren pagina's URL genereerd. Door de pagina URLs aan te passen naar logische URLs is het veel gemakkelijk om te website te laten analyseren door OneStat.com

3. Wanneer URLs van uw website een unieke sessie id bevatten. In dit geval worden pagina's gemeten voor iedere aparte bezoeker. U bent dan niet in staat om de pagina's duidelijk en overzichtelijk te bekijken en hoe het bezoekgedrag is. Door de pagina URLs in het OneStat aan te passen naar logische URLs is het veel gemakkelijker en eenvoudiger om een analyse van pagina's en bezoekgedrag te maken.

4. Wanneer meerdere domeinnamen gebruikt worden voor dezelfde informatie. In deze situatie gebruikt u meerdere domeinnamen om om dezelfde informatie te presenteren maar u wilt deze dezelfde informatie en bezoekers in een overzicht zien.

Script implementatie - Hoe het OneStat script de pagina URL of titel vaststelt

In de regel 13 en 14 van het script (getelt vanaf de eerste regel) van het javascript staat: var osp_URL= d.URL;
var osp_Title= d.title;

De javascript functie d.URL haalt de pagina URL zoals bijv.b. ?http://www.onestatdemo.com/home.html'. De javascript functie d.title haalt de titel uit de pagina zoals bijv.b. ?Onestat Demonstration'.

Script implementatie - OneStat script manager

De gemakkelijkste manier om het script aan te passen is via de script manager. Als u “other” heeft staan onder meest bezochte pagina’s, gebruik dan de script manager en pas het script aan door het een naam te geven. U kunt de script manager vinden in de account manager. Om naar de account manager te gaan logt u in, klik op het gereedschapsicoon en selecteer script manager. Doe dan het volgende:

1. Selecteer toevoegen pagina;
2. Vul de URL in zoals bijvoorbeeld http://www.onestat.com/testpagina.html. Als u parameters dus het ? teken in de URL gebruikt, vul dan een denkbeeldige URL in. Als u directories heeft dan vult u de directory in zoals http://www.onestat.com /product/manual.html. Directories worden alleen gemeten in de Platinum en Enterprise versie.
3. Geef de pagina een naam / titel. Als u geen URLs maar titels wilt zien zal deze naam weergegeven worden in de rapportages.
4. Als u geen directories gebrukt dan kunt u eventueel secties invullen.
5. Klik op ok en selecteer het script met uw muis en klik op copy.
6. Open de html pagina waar u het script wilt implementeren en plak het script tussen de body tages and bewaar de pagina.
7. Klik op doorgaan als u meer OneStat scripts wilt aanmaken en volg dezelfde procedure als zoals hierboven beschreven.
8. Upload uw pagina's met een ftp programma naar uw server of die van uw hosting provider.

Script implementatie - Hoe het OneStat script aan te passen en eigen naam mee te geven

Om het script aan te passen dient u de regels 13 en 14 van het script te veranderen en de correcte naam van de URL in te vullen naar de variabele osp-URL en de title naar de variabele sp_Title bijv.b.

var osp_URL= ?http://www.myowndomain/mypagename.html?; var osp_Title= ?The latest news?;

Als u de pagina-URL aanpast zoals hierboven beschreven, dan past u het OneStat script aan voor iedere pagina die u wilt meten. Wanneer u gebruik maakt van server-side technologie (zoals ASP, CGI, PHP, JSP or ColdFusion) dan kunt u dit automatiseren zoals in sectie E beschreven is. Selecteer in de account manager of u titels of Urls wilt weergeven in de rapportages. Dit kunt u doen in wijzig account opties.

Script implementatie - Meten van directories

OneStat Platinum en Enterprise kunnen directories meten. Directories worden automatisch gemeten aan de hand van de opbouw van de pagina URL. In de volgende 6 voorbeelden zijn directories gebruikt die door OneStat gemeten worden:

http://www.onestatdemo.com/products/page1.html
http://www.onestatdemo.com/products/page2.html
http://www.onestatdemo.com/helpdesk/page3.html
http://www.onestatdemo.com/helpdesk/page4.html
http://www.onestatdemo.com/helpdesk/page5.html
http://www.mydemo.com/helpdesk/page6.html

OneStat meet automatisch de 2 directories “products” en “helpdesk”. Merk op dat de laatste 2 pagina’s dezelfde directory hebben maar een verschillende domein naam. Een onbeperkt aantal sub directories wordt ondersteund. Zoals bijv.b. in het volgende voorbeeld op 3 verschillende directory nivo’s”

http://www.onestatdemo.com/firstlevel/secondlevel/thirdlevel/page.html

Aangezien u uw eigen pagina URLs in het OneStat script kunt verzinnen zoals hierboven beschreven kunt u dit ook met directories doen zodat het een logisch geheel wordt.

Script implementatie - Implementatie van OneStat script via server-side scripting?

In deze sectie beschrijven wij hoe het OneStat script te implementeren via server-side scripting zoals ASP, CGI, PHP, JSP of ColdFusion. Onze voorbeelden gebruiken Microsoft Active Server Pages. Als u een server-side functie ontwikkelt voor het OneStat script dan is het mogelijk om deze functie te hergebruiken  voor iedere pagina van uw website voorzien van de pagina URL als een parameter. De pagina URL parameter kan worden meegegeven door een database of content management systeem of een andere methode. Het resultaat van de functie is het complete OneStat script maar dan gegenereerd door de server-side scripting technologie.

In het voorbeeld hieronder zijn de VETTE regels Microsoft ASP statements.

<%
Sub WriteOneStatTag(strPagename)
Dim strURL
Dim strAccountID
strURL = "http://www.onestat.com/asp/" & strPagename
strAccountID = "155454"
%>

<!--ONESTAT SCRIPTCODE START-->
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// Modification of this code is not allowed and will permanently disable your account!
// SiteName: www.onedemostat.com
// Copyright (C) 2002-2008 OneStat.com All Rights Reserved
function OneStat_Pageview()
{
var d=document;
var sid="<%=strAccountID%>";
var CONTENTSECTION="";
var CUSTOMDATA="";
<%if strPageName = "" then%>
var osp_URL= d.URL;
<%else%>
var osp_URL= "<%=sURL%>";
<%end if%>
var osp_Title= d.title;
var t=new Date();
var p="http"+(document.URL.indexOf('https:')==0?'s':'')+"://stat.onestat.com/stat.aspx?tagver=2&sid="+sid;
p+="&url="+escape(osp_URL);
p+="&ti="+escape(osp_Title);
p+="&section="+escape(CONTENTSECTION);
p+="&custom="+escape(CUSTOMDATA);
p+="&rf="+escape(parent==self?window.document.referrer:top.document.referrer);
p+="&tz="+escape(t.getTimezoneOffset());
p+="&ch="+escape(t.getHours());
p+="&js=1";
p+="&ul="+escape(navigator.appName=="Netscape"?navigator.language:navigator.userLanguage);
if(osp_URL!=d.URL) p+="&ol="+escape(d.URL);
if(typeof(screen)=="object"){
p+="&sr="+screen.width+"x"+screen.height;p+="&cd="+screen.colorDepth;
p+="&jo="+(navigator.javaEnabled()?"Yes":"No");
}
d.write('<img id="ONESTAT_TAG" border="0" width="1" height="1" src="'+p+'" >');
}
OneStat_Pageview();
//-->
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>
<A HREF="http://www.onestat.com"><img border="0" width="1" height="1"
SRC="http://stat.onestat.com/stat.aspx?tagver=2&sid=<%=strAccountID%>&js=No&">
</A>
</NOSCRIPT>
<!--ONESTAT SCRIPTCODE END-->
<%
end sub
%>

Script implementatie - Problemen met editors zoals Frontapage en Dreamweaver

Deze sectie bevat antwoorden wanneer u problemen mocht hebben met de implementatie van het OneStat script. Het beschrijft daarnaast precies per HTML editor wat u moet doen in het geval van problemen.

Deze sectie bevat antwoorden wanneer u problemen mocht hebben met de implementatie van het OneStat script. Het beschrijft daarnaast precies per HTML editor wat u moet doen in het geval van problemen.

1. Ik gebruik Dreamweaver 2 maar heb nog steeds problemen
2. Ik gebruik Dreamweaver 3 maar heb nog steeds problemen
3. Ik gebruik Dreamweaver 4 maar heb nog steeds problemen
4. Ik gebruik Hotdog 5.5 maar heb nog steeds problemen
5. Ik gebruik HotMetal Pro maar heb nog steeds problemen
6. Ik gebruik Microsoft Frontpage maar heb nog steeds problemen
7. Ik gebruik Frontpage 2000 maar heb nog steeds problemen
8. Ik gebruik Net Object Fusion maar heb nog steeds problemen
9. Ik gebruik Netscape Composer maar heb nog steeds problemen
10. Ik gebruik Trelix (Tripod & Fortune City) maar heb nog steeds problemen
11. Ik gebruik frames en een url forwarding dienst en krijg een JavaScript foutmelding

Ik gebruik Dreamweaver 2 maar heb nog steeds problemen
Het gebruik van Dreamweaver kan problemen tot gevolg hebben met het implementeren van het OneStat script. Verwijder eerst het OneStat script uit de pagina waar de fout zich voordoet en volg de volgende stappen:

 1. Open uw pagina in Dreamweaver door te klikken op de <HTML> tab.
 2. Scroll door uw pagina heen en plaatst het script in de HTML source tussen de <body> tags.
 3. Sluit de HTML tab en bewaar uw pagina als een HTML document.

Ik gebruik Dreamweaver 3 maar heb nog steeds problemen
Als u nog steeds problemen heeft met het implementeren van het OneStat script volg dan de volgende stappen:

 1. Open uw web pagina in Dreamweaver 3.
 2. Selecteer 'HTML source code' vanuit het pull down menu.
 3. Zorg ervoor dat het vorige OneStat script is verwijdert uit uw HTML source.
 4. Kopieer en plak het OneStat script tussen de <body> en </body> tags.
 5. Preview de pagina in uw browser en wees zeker dat het script goed geimplementeerd is.
 6. Sla de pagina op.

Ik gebruik Dreamweaver 4 maar heb nog steeds problemen
Dreamweaver 4, wanneer geinstalleerd, laat verstek gaan met het plaatsen van het script zodat u een error krijgt op uw pagina. Om dit te voorkomen neem de volgende stappen:

 1. Kies --> Voorkeuren
 2. Klik "Code Herschrijven"
 3. Klik de volgende opties uit:
  • los automatisch ongeldige tags op
  • verwijder extra tags

De waarschuwing van de removing tags will automatisch uitgaan als bovenste 2 stappen genomen zijn.
Als deze stappen genomen zjin kunt u het OneStat script plakken in uw HTML pagina die u wilt meten in het HTML box:

 1. Klik de "<>" button om te gaan naar de HTML mode.
 2. Of, ga naar zien --> CODE
 3. Zorg ervoor dat een eerder OneStat script verwijdert is als u het script gaat plakken.
 4. Kopieer en plak het OneStat script tussen de beide <body> en </body> tags.
 5. Preview in de browser om zeker te weten dat het script goed geimplementeerd is.
 6. Sla de file op.  

Ik gebruik Hotdog 5.5 maar heb nog steeds problemen
Het OneStat script werkt in principe goed met de HotDog Professional 5.5 editor. Mocht u problemen ondervinden neem dan de volgende stappen:

 1. Plaats de orginele OneStat scripts tussen beide body tags.
 2. Klik op External Preview in de " Toolbar or (F9) en selecteer een browser om de pagina in te bekijken.

Ik gebruik HotMetal Pro maar heb nog steeds problemen
Plak het OneStat script tussen <Body> and <Body> tags. Negeer eventuele fouten die gemeld worden.

Ik gebruik  Microsoft Frontpage maar heb nog steeds problemen
Als u problemen met het OneStat ervaart terwijl u Microsoft Frontpage gebruikt komt dit doordat Frontpage het script verandert. Verwijder het OneStat script uit de pagina en neem de volgende stappen:

 1. Bekijk uw pagina in "Normal".
 2. Plaats de cursor waar u het script wil implementeren.
 3. Klik op invoegen via het menu
 4. Klik op "FrontPage Component."
 5. Klik op  "Invoegen HTML"
 6. Voeg het OneStat script in tussen beide body tags
 7. Klik "Ok"

Ik gebruik Microsoft Frontpage 2000 maar heb nog steeds problemen
Als u gebruik maakt van  FrontPage 2000 en u ervaart problemen met het implementeren van het OneStat script dan is het meest waarschijnlijk dat Frontpage het script verandert. Neem de volgende stappen om het OneStat script goed te implemeneteren:

 1. Bekijk uw pagina in Design View .
 2. Klik op de onderkant van de pagina.
 3. Klik invoegen > Geavanceerd en selecteer  "HTML".
 4. Plaats uw cursor waar u het script wilt implementeren.
 5. Implementeer het OneStat script tussen beiden body tags.
 6. Klik "Ok"

Ik gebruik Net Object Fusion maar heb nog steeds problemen
Als u problemen heeft met het implementeren van het OneStat script met Net Objects Fusion 5.0, neem dan de volgende stappen:

 1. Open de pagina in NetObjects Fusion 5.0.
 2. Klik op de 'HTML Source' tab.
 3. Plak het OneStat script tussen de beide <body> en </body> tags.
 4. Klik op de 'Page Preview' tab.
 5. Bewaar de pagina en sla het op.
 6. U kunt de pagina bekijken in de preview mode.

Ik gebruik Netscape Composer maar heb nog steeds problemen
Dit komt omdat Netscape Composer het OneStat script herschrijft en dus verandert in een eigen versie. Neem de volgende stappen:

 • Open Netscape Composer en de composer functionaliteit
 • Ga naar de voorkeuren tab en selecteer composer.
 • Ga naar de box Externe Editors.
 • Onder HTML Source kies een editor.
 • Klik op de Kies button en ga naar uw directorie
 • Zoek Notepad.exe (Windows), of SimpleText (Macintosh) file.
 • Klik het programma aan en open het.
 • Selecteer Notpad of Simple Text als uw default editor. Klik daana ok..
 • U kunt nu het OneStat script plakken in uw HTML pagina en opslaan.

 Ik gebruik Trelix ( Tripod & Fortune City ) maar heb nog steeds problemen

  • Open uw pagina in Trellix.
  • Klik op "Bouw uw eigen site".
  • Kopieer en plak het OneStat script in de box
  • Preview de web site pagina met het script.
  • Bewaar uw pagina en sla het op.

Ik gebruik frames en een url forwarding dienst en krijg een JavaScript foutmelding
Vervang in het OneStat Script de volgende regel:

p+="&rf="+escape(parent==self?window.document.referrer:top.document.referrer);
door:
p+="&rf="+escape(document.referrer);